3D štampanje dva materijala

Zahvaljujući tome što imaju instalirane dve glave za štampanje, na štampačima Ultimaker 3 i Ultimaker 3 Extended moguće je štampanje dva materijala:

  • osnovnog i pomoćnog materijala (kada štampamo složene geometrije kojima treba potpora u vidu pomoćnog vodorazgradivog materijala) i
  • dva osnovna materijala (kada štampamo model koji ima dve boje).

U prvom slučaju u program za pripremanje modela za štampanje učitava se samo model koji je potrebno napraviti u obliku jedne datoteke koja sadrži sve geometrijske entitete. U drugom slučaju, za svaku boju postoji poseban model. Kada se model učita u softver, dedeljuje mu se ekstruder na kome će biti odstampan, vrše se podešavanja ekstrudera i zatim se modeli preklapaju, odnosno dovode u isti koordinatni sistem.

Zanimljivo je da je procesom 3D štampanja moguće dobiti takozvane nemoguće dizajne, odnosno modele koji konvencionalnim postupcima obrade ne bi mogli da se izrade i/ili sklope. U tom pogledu, i ovaj model se može posmatrati kao sklop koji je već namontiran. Elementi sklopa se dobijaju stampanjem po slojevima, pa se i veze i njhova međusobna preklapanja štampaju.

U svakom trenutku operater može vizuelno da nadgleda proces štampanja, čak i ako se ne nalazi u blizini štampača. Sa druge strane, klijent može da prati celokupan proces štampanja preko online streama putem servisa Youtube, DailyMotion ili Facebook stream.

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 3Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 4

 

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 1

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 2

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 7

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 6

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 8

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 9

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 10

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 14

Cura-3D-stampanje-oblak-tacaka-rs-material 11

Modeli koje smo štampali u oviru prikaza na ovoj stranici su dostupni za preuzimanje na ovom linku.