Prototip, model, maketa

U razvojnom cikusu, prototip je prvi primerak mašine ili uređaja. Do pojave tehnologija brze izrade prototipova obično se radio ručno. Na njemu se vrše probe, merenja, ispitivanja i dorade. Na osnovu podataka dobijenih prototipom odlučuje se da li će se ući u serijsku ili masovnu proizvodnju.

Prototipu prethode maketa i model. Maketa je prikaz nekog objekta, obično smanjene veličine u odnosu na pravi objekat. Model predstavlja umanjeno izrađen proizvod sa svim karakteristikama pravog. Na modelu se pored vizuelnog izgleda sagledava i njegova namena, funkcionalnost, izdržljivost, kvalitet materijala i slično. Definisane su i dimenzije, raspored signala na konektorima, a mogu se vršiti i složenija ispitivanja npr. na povišenim i sniženim temperaturama.

Posle prototipa sledi industrijski prototip (ima sve karakteristike gotovog proizvoda), nulta serija (mala serija koja služi za proveru mašina i alata za za uvođenje proizvoda u serijsku proizvodnju), prva serija, druga serija, …