3D fotografija

Prodajete/izdajete luksuznu nekretninu?

Želite da renovirate prostor pa su Vam potrebne dimenzije prostora?

Potrebna Vam je 3D fotografija izvedenog stanja (fabričke hale, podstanice, cevovodi, …) radi dokumentovanja i budućih radova?

Potrebno Vam je 3D skeniranje enterijera vozila i oruđa u cilju rekonstrukcija, adaptacija i modernizacije?

Prvi na području Balkana nudimo uslugu 3D fotografije u rezoluciji 4K. Naša metoda u stvari nije samo 3D fotografija, nego i 3D sken prostora koji omogućava da dobijete i geometriju enterijera/eksterijera. Na osnovu oblaka tačaka moguće je pravljenje tačnih tlocrta, merenje rastojanja direktno na modelu, reverzni inženjering, planiranje modifikacija i slično.

Zahvaljujući Software as a Service (SaaS) platformi, dobijeni modeli se jednostavno integrišu na postojeće web platforme radi prezentacije i saradnje. Kretanje kroz prostor vrši se dvostrukim klikom miša na željenu lokaciju u prostoriji. Uvećavanje/umanjivanje prikaza vrši se okretanjem tastera miša.

Pogledajte sledeće primere:

Primer broj 1: Nekretnine

Ova tehnologija trenutno najveću primenu ima pri prezentovanju nekretnina. Bilo da prodajete ili izdajete nekretninu, luksuzno opremljen apartman ili stan, ovakav način prezentacije je veoma efektan i efektivan. Zahvaljujući velikom broju snimaka i velikoj količini detalja, korisnići će imati utisak da se nalaze u prostoru koji je snimljen. 

Ukoliko mislite da bi ovakva aplikacija bila dobra za unapređenje Vašeg poslovanja, zatražite prezentaciju ili Ponudu.

Primer broj 2: Osiguravajuće kompanije

Dokumentovanje objekta koji je pogodila elementana nepogoda ili požar korišćenjem sličnih tehnologija već je postalo standard u ovoj branši u svetu. Glavna prednost je što je poznat položaj svake fotografije u prostoru, broj fotografija se sa nekoliko stotina smanjuje na jedan projekat iz koga se mogu izvlačiti sve potrebne fotografije, dok korisnik, sa svog radnog mesta, može da se virtuelno kreće kroz objekat, uzima neophodne geometrijske mere, …

Pored objekata, ovako se mogu obrađivati i vozila, mesta saobraćajnih nezgoda, mesta zločina i slično.

Ukoliko mislite da bi ovakva aplikacija bila dobra za unapređenje Vašeg poslovanja, zatražite prezentaciju ili Ponudu.

Primer broj 2: Arhitektura i građevina

Sigurno Vam se mnogo puta desilo da ne znate kuda prolazi neki kabal u zidu, da li negde ima cevi, gde sme da se buši? Ako ste arhitekta i pripremate se da snimite neki prostor u cilju renoviranja, sigurno ste se zapitali da li sve mora da se premeri, zar ne postoji jednostavnija metoda? A odgovor je: postoji!

Ukoliko mislite da bi ovakva aplikacija bila dobra za unapređenje Vašeg poslovanja, zatražite prezentaciju ili Ponudu.

Primer broj 3: Mašinsko inženjerstvo

Ovakav prikaz mašinskog prostrojenja omogućava traning tehničara i operatera za upravljanje različitim mašinama, delovima ili kontrolama postavljenim u ovoj jedinici. Za svaki prekidač, taster, motor ili bilo koji drugi element dostupan je list sa karakteristikama (engl. Datasheet) i korisničko uputstvo (engl. User Manual).

Ukoliko mislite da bi ovakva aplikacija bila dobra za unapređenje Vašeg poslovanja, zatražite prezentaciju ili Ponudu.

Primer broj 4: Avio i vojna industrija

Za avione, vojna vozila i oruđa nastala pre pojave računara konstruktivna dokumentacija postoji u vidu serije crteža i tabela na papiru. Vrlo često ne postoje ni takvi dokumenti. O 3D modelima se tada nije ni razmišljalo. U cilju produžavanja radnog veka i/ili rekonstrukcije, modernizacije ili promene namene u savremenoj industriji potreban nam je 3D model. Kao što smo već pomenuli, metodologijom koju koristimo, pored vernog dokumentovanja postojećeg stanja, dobija se i oblak tačaka, odnosno skup tačaka na površini vidljivih objekata. On omogućava širok spektar primena, od merenja dužina na objektu iz kancelarije, do rekonstruisanja kompletne geometrije i dobijanja CAD modela.