3D štampanje

Brza izrada prototipova (engl. Rapid Prototyping – RP) je relativno nova pojava u industriji koja treba da reši probleme i ograničenja tradicionalnih metoda izrade prototipova. Postoje razne metode brze izrade prototipova, a zajednička osobina im je kratko vreme proizvodnje prototipa. Umesto da se određeni delovi izrađuju nedeljama, potrebno nam je par dana ili nekoliko sati. Tehnologija brze izrade prototipova iz osnova menja shvatanje procesa razvoja proizvoda, omogućujući svim učesnicima razvojnog ciklusa konkretnu razmenu ideja i blagovremenu optimizaciju dizajna i tehnologije, pre nego što se uđe u skupe procese izrade alata.

3D štampanje je postupak brze izrade prototipova kojim na mašini koja se naziva 3D štampač proizvodimo CAD model projektovan na računaru. Nisu nam potrebni nikakvi alati: ne proizvodimo postupcima skidanja strugotine, nego dodajemo otopljeni materijal – plastiku. Postupcima 3D štampe moguće je proizvesti maketu, model, prototip i malu nultu seriju. Odštampan deo je realan, opipljiv i dimenziono tačan.

Za 3D štampanje koristimo 3D štampače Ultimaker. Karakterstike uređaja date se u ovom datasheet-u.

ultimaker-3d-stampaci
3D štampač

Ovakve tehnologije omogućavaju da se lakše i brže dođe do prvog prototipa, kako bi korisnik mogao da što lakše da ispita osnovna svojstva proizvoda koji želi da ponudi tržištu. U odnosu na konvencionalne metode proizvodnje (na primer struganje ili glodanje) omogućava značajno bržu i/ili jeftiniju izradu prototipa i nulte serije.

Možemo da proizvedemo modele čije su dimenzije u skladu sa sledećom slikom:

Ultimaker-3-Extended-build-volume

Leva ili desna dizna:
215 x 215 x 300 mm

Štampanje sa dve dizne:
197 x 215 x 300 mm

Cena 3D štampanja određuje se na osnovu tehnoloških parametara procesa, a najviše zavisi od utroška materijala i vremena potrebnog za štampanje modela. Ovi parametri određuju se korišćenjem softvera za pripremu modela za 3D štampanje.

Ukoliko mislite da bi ovakva aplikacija bila dobra za unapređenje Vašeg poslovanja, zatražite prezentaciju ili Ponudu.