Priprema modela za 3D štampanje

Kada imate razrađanu ideju kako bi vaš prototip za 3D štampanje mogao da izgleda, potrebno je da napravite model u nekom od softvera za 3D modeliranje. Ukoliko to ne možete sami, mi možemo uslužno uraditi za vas.

Softveri za pripremu modela za 3D štampanje u žargonu se zovu “slajseri”. Ovaj naziv naglašava samo jedan od njihovih zadataka: podelu modela na skup preseka. Međutim, njihova uloga daleko prevazilazi njihovo ime.

U slajserima se definišu materijali koji će biti korišćeni za 3D štampanje. Naši industrijski štampači omogućavaju istovremeno 3D štampanje dva različita materijala. To mogu biti dva istorodna materijala, ako štampamo model koji ima dve različite boje, ili dva raznorodna materija: osnovni i pomoćni. Osnovni materijal je gradivni materijal modela koji štampamo. Uloga pomoćnog meterijala je slična kao uloga skela u građevinarstvu – treba da podupru i omoguće izgradnju delova koji ne mogu sami sebe da nose dok se ne ohlade i očvrsnu. U praksi, takvi slučajevi se pojavljuju obično u višim slojevima.

Vratimo se na kreiranje preseka. Jedna od bitnih karakteristika 3D štampača je debljina sloja. Naši industrijski štampači omogućavaju štampanje slojeva debljine od 20 do 200 mikrometara. 3D štampač u svakom preseku treba da odštampa tačne granice modela, da napravi zid željene debljine i da odštampa željenu ispunu. Da bi sve to uradio, u svakom preseku glava štampača treba da pređe neki put. Definisanjem u pola manje debljine sloja, na primer sa 0.2mm na 0.1mm, ovaj put se približno udvostručuje, dok potrošnja materijala ostaje približno ista kao u prvom slučaju.

Različiti materijali zahtevaju različite tehnološke parametre 3D štampanja.

U ponudama svih nas koji se bavimo 3D štampanjem postoji stavka “Priprema modela”. Put od modela na računaru do fizičkog modela obihvata najmanje sledeće korake:

 • Transformisanje nativnih modela u poligonalni model, sačuvan najčešće u STL formatu,
 • Obrada modela u softveru za pripremu za 3D štampanje:
  • Uvoženje poligonalnog modela i postavljanje na željeno mesto na radnoj površini,
  • Definisanje osnovnog materijala i tehnoloških parametara njegovog štampanja,
  • Definisanje pomoćnog materijala i tehnoloških parametara njegovog štampanja,
  • Provera strukture modela po slojevima i otklanjenje eventualnih nedostataka,
 • Priprema mašine za 3D štampanje:
  • Postavljanje neophodnih osnovnih i pomoćnih materijala,
  • Priprema radne površine (postavljanje stakla, nanošenje odgovarajučih sredstava za povećanje adhezije, …)
  • Pokretanje procesa 3D štampanja i praćenje štampanja prvih nekoliko slojeva,
 • Skidanje odštampanog modela sa mašine i završna obrada.