3D_štampanje

Postupak brze izrade prototipova kojim se na mašini - 3D štampaču proizvodi CAD model projektovan na računaru. Postupcima 3D štampe proizvodimo maketu, model, prototip i malu nultu seriju. Odštampan deo je realan, opipljiv i dimenziono tačan.
Read More

Reverzni_inženjering

Postupak rekonstruisanja tehničko-tehnološke dokumentacije na osnovu modela dobijenih 3D skeniranjem u cilju popravke, tekućeg održavanja ili razvoja novog uređaja koji vrši istu funkciju, radi zamene netačne, nekompletne ili na drugi način nedostupne dokumentacije.
Read More

3D_fotografija

Prvi na području Balkana nudimo uslugu 3D fotografije u rezoluciji 4K. Naša metoda u stvari nije samo 3D fotografija, nego i 3D sken prostora koji omogućava da dobijete i geometriju enterijera/eksterijera.
Read More

Kontrola_kvaliteta

3D skeniranjem se dobija geometrija (oblak tačaka) izrađenog dela. Poređenjem oblaka tačaka sa inženjerskim nacrtom (CAD modelom) dobijamo polje odstupanja, u kome svaka boja odgovara određenoj vrednosti odstupanja.
Read More