Kontrola_kvaliteta

3D skeniranjem se dobija geometrija (oblak tačaka) izrađenog dela. Poređenjem oblaka tačaka sa inženjerskim nacrtom (CAD modelom) dobijamo polje odstupanja, u kome svaka boja odgovara određenoj vrednosti odstupanja.