Validacija numeričkih simulacija korišćenjem optičke 3D metrologije

Analiza konačnih elemenata (FEA) integrirani je alat suvremenog novog procesa razvoja proizvoda koji skraćuje vrijeme izlaska na tržište i smanjuje broj potrebnih fizičkih prototipova. Stoga je ključno da daje pouzdane i točne rezultate kako bi se osigurale najbolje performanse tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda.
Optički 3D mjeriteljstvo povećava mogućnosti vrednovanje rezultata numeričkih simulacija s eksperimentalnim podacima jer daje  točne 3D podataka o oblicima, pomacima i naprezanjima.

Webinar „Validiranje numeričkih simulacija s optičkim 3D mjeriteljstvom” održan 1. 2. 2018. u 9 i 17 sati na engleskom jeziku, te u 13 sati na njemačkom jeziku trajao je oko 30 minuta. Razmatrane su ove teme:

  • Uvod u upotrebu optičkog mjeriteljstva za validaciju numeričkih simulacija
  • Usporedba ANSYS simulacije s ARAMIS mjerenjima komponente ojačane staklenim vlakom pod mehaničkim opterećenjem
  • Demonstracija uživo cjelog tijeka rada uspoređivanja FEA rezultata s mjerenim podacima u programu ARAMIS Professional
  • Izvoz odgovarajućih skupova podataka iz ABAQUS, ANSYS i LS-Dyna za postupak validacije.

Sudjelovanje na webinarima je besplatno, dovoljno se prijaviti u web browseru koji podržava JAVA programski jezik i otvoriti link u 9:00, 13:00 ili 17:00 sati. Registracija je moguća do jedan sat prije početka webinara. Potvrdu o prijavi i link na kojem možete pogledati webinar dobit ćete e-mailom. Također će vam stići i besplatna prezentacija koja prati webinar.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na