Optička metrologija

Optičkim mernim metodama prikuplja se velika količina podataka u relativno kratkom vremenskom intervalu. Velika količina podataka omogućava veći broj opcija za obradu mernih rezultata, budući da se radi sa višestruko večom količinom podataka u poređenju sa klasičnim koordinatnim mernim mašinama.

Tolerancije oblika i položaja se takođe mogu odrediti direktno na osnovu oblaka tačaka.