Oblak tačaka i dizajn

Važno je razumeti da oblak tačaka ne može biti u bilo kom obliku automatski preveden u CAD model. Automatska Cloud2CAD konverzija za sada je samo mit.

Zajedno sa razvojem računara, rastu i mogućnosti softvera, ali novi algoritmi, bar za sada, samo skraćuju vreme potrebno za ručno izvođenje serije operacija. Interpretacija oblaka tačaka i dalje zahteva aktivno učešće čoveka – operatera, bar u oblasti mašinstva.

 

 

Point clouds in a design workflow

What is a point cloud

Point Cloud status in CAD software

http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/dokumenti/katedra0155/Reverzibilno%20Inzenjerstvo%20i%20CAQ/