Kako napraviti oblak tačaka na osnovu serije fotografija?

Danas je moguće dobiti oblak tačaka na različite načine. U ovom tekstu će biti prikazan postupak za dobijanje oblaka tačaka na osnovu serije fotografija. Fotografije se mogu snimiti fotoaparatom, telefonom, izdvojiti iz video snimka ili na neki drugi način.

Photogrammetry – 3D scanning with just your phone/camera