3D štampanje u procesima livenja i livnicama

Prednost korišćenja 3D štampanja u industriji livenja je što korisnik može doći do dela napravljenog od metala za samo nekoliko dana.
Firma Sylatech bavi se dizajnom i izradom sa tradicijom dužom od 54 godine u dizajnu i izradi preciznih metalnih komponenata. Sylatech ima klijente u raznim granama industrije, pre svega u vazduhoplovnoj i odbrambenoj industriji – kaže Gordon Gunn, direktor marketinga.
Sylatech je počeo da koristi 3D štampanje i Ultimaker da bi došao do protoripa delova za svoje klijente u što kraćem periodu. Korišćenjem Ultimaker 3D štampača u mogućnosti smo da isporučimo prototipe za samo nekoliko dana. To postižemo tako što model štampamo na štampačima Ultimaker i stavljamo ga direktno u jedan od naših voštanih kalupa. Kalup se postavlja u ojačane kutije koje se popunjavaju plasterom.
Onda se sve stavlja u pećnicu u kojoj 3D štampani model sagori u kalupu. Tada je kalup spreman da bude uliven i da se njime dobije prototip proizvoda dobijenog livenjem.
Prednost korišćenja 3D štampanja ogleda se u tome da klijent ima metalni deo za samo nekoliko dana od naručivanja. Ukoliko su potrebne neke modifikacije, korišćenjem 3D štampanja brzo se proizvodi sledeća relativno jeftina verzija. Kada je klijent zadovoljan poslednjim verzijom dezajna nekog prototipa, može da pristupi investiranju u alate. Zbog ovakve izrade prvih prototipova, šanse za bilo kakve kasnije (sklupe) modifikacije na alatima su minimalne.
Pre nego što je počeo da koristi 3D štampanje, Sylatech-ovi klijenti su bili prinuđeni da investiraju u alate. Obično izrada alata traje 3 do 4 nedelje i može koštati između £2,500 to £4,000. Ukoliko bi bile potrebne modifikacije, mogle bi da iznose  £500 po svakoj izvršenoj promeni.
Sylatech je prvo kupio 3d štampač Ultimaker Ultimaker 2+. Prateći uspeh koji su postigli odlučili su da ga zamene za Ultimaker 3. Vodorastvorljivi materijal PVA omogućava veliku slobodu prilikom dizajniranja i može se odštampati doslovce bilo šta. Softver Ultimaker Cura omogućava postavljanje dizajniranog modela na radnu površinu mapine i dobijanje numeričkog koda za 3D štampanje dimenziono tačnih delova.
3D štampanje transformisalo je način na koji obavljamo posao. Nastavljamo da svakodnevno koristimo Ultimaker da omogućimo prednosti našeg načina poslovanja našim klijentima – kaže Gordon Gunn.

 

Ukoliko mislite da bi ovakva aplikacija bila dobra za unapređenje Vašeg poslovanja, zatražite prezentaciju ili Ponudu.