Sta je 3D štampa?

3D štampa ili aditivna proizvodnja je inovativna tehnologija koja omogućava izradu trodimenzionalnog, čvrstog objekta iz digitalnog modela. Prvi koraci u razvoju 3 D štampe datiraju iz 80-ih godina kada se javila potreba za brzom izradom prototipova. Od tada se mnogo toga promenilo, pa danas savremeni 3d štampači nude neverovatne mogućnosti kada su u putanju kvalitet štampe, brzina, kao I izrada predmeta složenih geometrija. Nekada je 3D štampa bila dostupna samo visoko razvijenim industrijama pre svega zbog veoma visokih  cena opreme i nepristupačnih materijala, međutim u danasnje vreme ovaj vid proizvodnje je zbog napretska tehnologije postao dostupan siroj populaciji.  Za proces izrade fizičkog trodimenzionalnog objekta neophodan je 3 D model (CAD model ) koji se može izraditi u programu za modelovanje ili 3D skener koji omogućava skeniranje objekta koji želimo da štampamo. Kada je model spreman neophodno je njegova konverzija u Cura softveru koji će ga pretvoriti u G kod, koji omogućava štampanje fizičkog objekta.Model sačuvan na SD kartici ubacujemo u priner i štampanje može da počne. Desktop štampači uobičajeno koriste filamente od različitih vrasta plastičnih materijala. Iako postoji nekoliko tehnologija 3 D štampe objekat se najčešće kreira sukcesivnim nanošenjem veoma tankih slojeva materijala. U fideru dolazi do topljenja materijala koji se zatim sloj po sloj kroz glavu stampača lepi na ploču za štampanje.  3 D štampa predstavlja generalno brže, jeftinije  I lakše rešenje od drugih tehnologija proizvodnje 3 d objekata upotrebom CNC mašina, glodalica I sličnih metoda. Jedna od velikih prednosti aditivne proizvodnje je što je ovim postupkom omogućena izrada modela koje nije moguće napraviti klasičnim načinima obrade (npr kuglični ležaj). Ova tehnologija je gotovo nezamenljiva kada su u pitanju male serija gde je asolutno neisplativa  proizvodnja specijalnih alata za njihovu izradu. Velike uštede vremena i novca koju donese procesi aditivne proizvodnje svrstavaju ovu tehnologiju među najpopularnije  u različitim granama industrije. Osim izrade prototipova 3D štampači nude veliki potencijal u oblastima proizvodnje nakita, obuće, industrijskog dizajna, arhitekture, automobilske industrije, avio, stomatološke I medicinske industrije.

Brza izrada prototipova

Post sa stranice!

Tehnologije 3 D štampe

Postoji više različitih tehnologija 3D štampe, one se pre svega razlikuju u načinu na koji dolazimo do željenog cilja odnosno gotovog trodimenzionalnog čvrstog objekta.

SLA-Stereolitografija SLA tehnologija koja se zasnima na fotopolimerizaciji, odnosno procesu u kome svetlost prouzrokuje vezivanje lanaca molekula formirajući polimere.  Materijal koji se koristi za izradu modela su fotopolimerne smole. Osobina ovim materijala da se pod dejstvom UV svetlosti stvdne omogućava da se ovaj tečni materijal spretvara u čvrst oblik pod. Tokom izrade, materijal se spušta u posudu u kojoj se nalazi fotoosetljiva tečnost sloj po sloj dok se ne dobije konačan proizvod.Iznad posude prolazi zrak UV svetla. Ova tehnika omogućava izradu objekata visoke preciznosti sa mogućnošću izrade dosta finih detalja i  najčešće nije potrebna završna obrada. Ono što je takođe prednost je svakako brzina ove tehnologije koja je u odnosu na ostale znatno veća.

FDM-(Fused deposition modeling) Ova tehhnologija je trenutno jedna od najzastupljenijih tehnika 3 d štampe. Omogućava korišćenje više različitih materijala sa sa odgovarajućim fizičkim i hemijskim svojstvima kao što su PLA, ABS, PET, PVA..Sirok spektar materijala omogućava da se u zavisnosti od svojstava kao što su temperatura, čvrstoća, otpornost na savijanje ili istezanje itd izabere najpovoljnija opcija. Ovom metodom slojevi se dobijaju tako što se kroz mlaznicu (extruder) istiskuje tanak sloj rastopljene plastike formirajući tanke slojeve koji se lepe jedan na drugi. Danas na tržištu postoje materijali koji su rastvorljivi u vodi, pa omogućavaju da se od njih štampa podrška za složene geometrijske oblike, koja se po završetku štampanja jednostavno rastvori u vodi.

SLS- ( Selective laser sintering)

 

Materijali koje se koriste u postupku 3D štampanja

 

Postoje različite vrste materijala koje se koriste u postupku 3D stampanja. U zavisnosti od tehnologije materijali mogu biti u čvrstom stanju (npr. u obliku filamenata) kao što je većina materijala koji se koriste kod FDM tehnologije štampe

ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

ABSi (Methylmethacrylate Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

PC (Polycarbonate)

PPSU (Polyphenylsulfone)

PLA (Poly-Lactic Acid)