Oblak tačaka

Oblak tačaka (engl. Point Cloud) je skup tačaka koji najčešće predstavlja spoljašnju površinu objekta u nekom koordinatnom sistemu. U 3D Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu pomenute tačke su definisane koordinatama X, Y i Z. Oblak tačaka danas je moguće dobiti na više načina: 3D digitalizacijom, odnosno 3D skeniranjem površine objekta korišćenjem 3D skenera, Na osnovu modela dobijenog modeliranjem u nekom od savremenih CAD softvera (CATIA, SolidWorks, NX, Solid Edge, Inventor, ...
Read More

3D štampanje u procesima livenja i livnicama

Prednost korišćenja 3D štampanja u industriji livenja je što korisnik može doći do dela napravljenog od metala za samo nekoliko dana. Firma Sylatech bavi se dizajnom i izradom sa tradicijom dužom od 54 godine u dizajnu i izradi preciznih metalnih komponenata. Sylatech ima klijente u raznim granama industrije, pre svega u vazduhoplovnoj i odbrambenoj industriji - kaže Gordon Gunn, direktor marketinga. Sylatech je počeo da koristi 3D štampanje i Ultimaker da bi došao do protoripa delova za svoj...
Read More

Prototip, model, maketa

U razvojnom cikusu, prototip je prvi primerak mašine ili uređaja. Do pojave tehnologija brze izrade prototipova obično se radio ručno. Na njemu se vrše probe, merenja, ispitivanja i dorade. Na osnovu podataka dobijenih prototipom odlučuje se da li će se ući u serijsku ili masovnu proizvodnju. Prototipu prethode maketa i model. Maketa je prikaz nekog objekta, obično smanjene veličine u odnosu na pravi objekat. Model predstavlja umanjeno izrađen proizvod sa svim karakteristikama pravog. Na mode...
Read More

Struktura STL datoteke

Nakon obavljenog 3D skeniranja, prvo pitanje korisnika je: "U kom programu mogu da otvorim STL datoteku?" Skoro da nema softvera za 3D modeliranje koji ne može da otvori ono što je zapisano u STL datoteci. STL datoteka sadrži "mrtvu geometriju", odnosno skup trouglova koji predstavljaju model površine posmatranog objekta. Svaki trougao (u daljem tekstu faset) definisan je vektorom normale na površinu i temenima trougla zapisanim u pozitivnom matematičkom smeru u odnosu na vektor normale. I...
Read More

Priprema modela za 3D štampanje

Kada imate razrađanu ideju kako bi vaš prototip za 3D štampanje mogao da izgleda, potrebno je da napravite model u nekom od softvera za 3D modeliranje. Ukoliko to ne možete sami, mi možemo uslužno uraditi za vas. Softveri za pripremu modela za 3D štampanje u žargonu se zovu “slajseri”. Ovaj naziv naglašava samo jedan od njihovih zadataka: podelu modela na skup preseka. Međutim, njihova uloga daleko prevazilazi njihovo ime. U slajserima se definišu materijali koji će biti korišćeni za 3D št...
Read More